Logistyka

Transport

Zwiń

Dla dostaw do naszych klientów staramy się minimalizować czas i koszty transportu poprzez poprawę parametrów realizacji zadań transportowych. Pomagamy przy organizacji transportu morskiego, lądowego i powietrznego, doradzając w zakresie logistyki transportowej. W ramach dostaw analizujemy parametry związane z transportem, taborem, sposobem jego wykorzystania oraz relacji pomiędzy taborem własnym, a zewnętrznymi dostawcami usług transportowych i spedycyjnych. Dokonujemy porównania kosztów i elastyczność firm transportowych, których wynikiem są nasze rekomendacje w zakresie optymalizacji transportu oraz kosztów transportu dla naszych klientów.

Magazynowanie

Gospodarka materiałowa jest ważnym tematem, zwłaszcza w przypadku większych przedsięwzięć z dłuższym okresem dostaw. Czasem zachodzi konieczność szybkiego uzupełnienia niedoboru, a tymczasem Państwa zdolności są całkowicie wykorzystane. Zajmujemy się tym i oferujemy dodatkowe magazynowanie włącznie z logistyką magazynową. Gospodarka materiałowa na budowie potrafi być szczególnym wyzwaniem, dlatego możemy zająć się zarządzaniem Państwa materiałami.

Optymalizacja kosztów dostaw i projektów

Optymalizacja kosztów dostaw i projektów polega na wypracowaniu różnych wariantów oszczędnościowych oraz wskazaniu najbardziej optymalnego rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Optymalizacja kosztów dokonywana jest w oparciu o zbadanie struktury kosztów logistycznych, analizę parametrów dostaw i projektów oraz rozpoznanie ich znaczenia dla klientów i strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu podejściu możemy zaproponować zawsze najbardziej optymalne rozwiązanie.