Dział Techniczny

Doradztwo Techniczne

Zwiń

Dział Techniczny Mazur Energy zajmuje się nadzorem nad Państwa procesami technologicznymi i jakością wykonania finalnych produktów.

Istotnym elementem oferty spółki Mazur Energy jest możliwość wyboru różnych dostawców/wykonawców na poszczególnych etapach realizacji każdego projektu z uwzględnieniem możliwości technologicznych dostawców/wykonawców (krajowych i zagranicznych).

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu rozwiązać wszelkie problemy techniczne związane z projektowaniem, produkcją oraz montażem na obiekcie.

Projektowanie

Współpracujemy z biurami projektowymi o międzynarodowej renomie, które pełnią rolę Generalnego Projektanta. Mocnym atutem naszej oferty jest współpraca z biurem projektowym, z możliwością doboru materiałów oraz długości rur celem minimalizacji ilości spoin w realizacji prefabrykacji oraz montażu. Pozwala to skrócić czas i koszt realizacji całego projektu.

Zarządzanie projektami

Do zarządzania przedsięwzięciem potrzebni są eksperci w dziedzinach handlu, finansów i inżynierii. Firma Mazur Energy oferuje kompletne zarządzanie projektem, począwszy od wizji lokalnej, planowania koncepcyjnego, a skończywszy na projekcie podstawowym i wykonawczym. Zajmujemy się także nadzorem i kontrolą procesów technologicznych wg. zapisów umów/kontraktów w celu zapewnienia ich terminowej realizacji, redukcji kosztów oraz jakości finalnego produktu zgodnie z wymaganiami klienta.

Produkcja

Specjalne procesy produkcyjne potrzebują specjalistycznych urządzeń – nie wszystko jest dostępne z jednego źródła – ale mając dobrze dobraną sieć dostawców i własne urządzenia możemy zaproponować pełny zakres procesów technologicznych:

  • spawanie
  • toczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie
  • polerowanie
  • gwintowanie
  • cięcie (piłą, laserem, wodne, plazmowe)
  • gięcie (na gorąco/na zimno)
  • roztłaczanie (na gorąco/na zimno)

Prefabrykacja elementów rurociągowych tzw. spooli

Wyspecjalizowany zespół inżynierów przejmuje całą odpowiedzialność za wytworzenie prefabrykowanych podzespołów rurociągu.

Nasze silne strony to instalacje wysokociśnieniowe w elektrowniach i elektrociepłowniach (np. rurociągi pary świeżej, rurociągi pary wtórnie przegrzanej, pary do wtórnego przegrzewu i rurociągi wody zasilającej).

Dostarczamy wszystkie materiały niezbędne do wytwarzania elementów wysokociśnieniowych, średniociśnieniowych, niskociśnieniowych (np. rury, odkuwki, armatura).

W zakresie naszych usług jest także gięcie łuków metoda indukcyjną, która jest stosowana zwłaszcza dla rurociągów wysokoprężnych. Każdy proces prefabrykacji, produkcji i montażu jest przygotowany i nadzorowany przez Kontrolę Jakości firmy Mazur Energy, a w razie potrzeby z Jednostkami Notyfikującymi. Przed przystąpieniem do produkcji opracowany jest Plan Kontroli i Badań (ITP) zgodnie z wymaganymi normami oraz specyfikacją techniczną klienta. Dodatkowo firma Mazur Energy wykonuje (nie wymagane normą) badania oceny twardości po obróbce cieplnej dla połączeń spawanych z finalnymi odbiorami przez UDT lub inne jednostki odbiorowe wskazane przez klienta.

GIĘCIE INDUKCYJNE

 

Doradztwo Techniczne w zakresie przygotowania umów dostaw/produkcji/montażu

Zajmujemy się doradztwem technicznym w zakresie przygotowania umów/kontraktów dla realizacji dostaw, i montażu w celu ciągłej kontroli/nadzoru spełnienia wymagań zawartych w dokumentach „WTD: i „WTWiO”. Oferujemy potencjalnym inwestorom na projektach energetycznych usługę w zakresie przygotowania umów/kontraktów celem uwzględnienia w nich zalecanych przez Mazur Energy wymagań jakościowych. Służy to do zapisania wszystkich wymogów jakościowych według norm i wymogów inwestora oraz wyegzekwowania przy odbiorach jakościowych wszystkich zapisów kontraktowych przy realizacji projektu.

Nadzór i kontrola procesów technologicznych wg zapisów umów/kontraktów

Zajmujemy się nadzorem i kontrolą procesów technologicznych wg zapisów umów i kontraktów w celu zapewnienia ich terminowej realizacji, redukcji kosztów oraz jakości finalnego produktu zgodnie z wymaganiami klienta. Każdy obszar działania przy realizacji zadania wymaga nie tylko jakościowej kontroli, ale także terminowego wykonania zadania dla dostaw, produkcji, montażu. Firma Mazur Energy w czasie kontroli sprawdza i motywuje potencjalnych wytwórców, dostawców i wykonawców do przestrzegania harmonogramu prac/terminu dostaw.