Технический отдел и контроля качества

Jerzy Pasternak
Dyrektor Działu Kontroli Jakości
Koordynator ZSZ
Telefon: +48 604 910 897
jerzypasternak@mazurenergy.pl
Jacek Popiołek
Dyrektor ds. Technicznych i Jakości
Telefon: +48 786 840 626
jacek.popiolek@mazurenergy.pl

Elżbieta Wiśniewska
Kontroler Jakości                                                   Telefon: +48 516 282 014
elzbieta.wisniewska@mazurenergy.pl