Rury stalowe

Rury bez szwu

Zwiń

Oferujemy niżej wymienione rury w przykładowo podanych gatunkach stali:

1.Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej – wytwarzane wg normy PN-EN 10216-1, w tym:

P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR

2.Rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach – rury kotłowe

– wytwarzane wg normy PN-EN 10216-2:

P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1,    X10CrWMoVNb9-2

3.Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistej – wytwarzane wg normy PN-EN 10216-3:

Jakość podstawowa: P355N, P460N, P620Q, P690Q;

 • do zastosowań w podwyższonych temperaturach:   P275NH, P355NH, P460HN, P620QH, P690QH;
 • do zastosowań w obniżonych temperaturach: P275NL1, P355NL1, P460NL1, P620QL, P690QL1;
 • do zastosowań w specjalnie obniżonych temperaturach: P275NL2, P355NL2, P460NL2, P690QL2

4.Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali niestopowych i stopowych pracujące w temperaturze obniżonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10216-4:

P215NL, P255QL, P265NL, 26CrMo4-2, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 12Ni14, X12Ni5, X10Ni9

5.Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali odpornych na korozję– wytwarzane wg normy PN-EN 10216-5:

X2CrNi18-9, X2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X2CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo17-12-2, X1CrNiMoN25-22-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo18-14-3, X1NiCrMoCu25-20-5, X2CrNiMoN22-5-3, X15CrNiSi25-20

6.Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – rury o klasie wymagań A– wytwarzane wg normy PN-EN 10208-1:

L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

7.Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B– wytwarzane wg normy PN-EN 10208-2:

L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

Rury ze szwem

Oferujemy rury:

 • ze szwem wzdłużnym,
 • ze szwem spiralnym,
 • zgrzewane elektrycznie,
 • spawane łukiem krytym,
 • ze stali niestopowych i stopowych,
 • do zastosowań ciśnieniowych, mechanicznych i przemysłowych,
 • odporne na korozję,
 • produkowane z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej, pokojowej, bądź podwyższonej,
 • ze szwem do średnicy 2200 mm.

Oferujemy niżej wymienione rury ze szwem w przykładowo podanych gatunkach stali:

1.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej– wytwarzane wg normy PN-EN 10217-1:

P195TR1, P235TR1, P265TR2 P195TR2, P235TR2, P265TR

2.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-2:

P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3

3.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-3

P275, P355, P460

4.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-4

P215NL i P265NL

5.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-5 jako SAWH (spiralnie spawane) i SAWL (wzdłużnie spawane)

P235GH ,P265GH, 16Mo3

6.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej– wytwarzane wg normy PN-EN 10217-6

P215NL i P265NL

7.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali odpornych na korozję – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-7:

X2CrNi18-9, X2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X2CrNiMo17-12-2,

X5CrNiMo17-12-2, X1CrNiMoN25-22-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo18-14-3,

X1NiCrMoCu25-20-5, X2CrNiMoN22-5-3, X15CrNiSi25-20

Rury precyzyjne

 • Rury precyzyjne stosowane są głównie w przemyśle maszynowym.
 • Charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania, dużą różnorodnościąwymiarów, dobrą jakością powierzchni oraz bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i technologicznymi,
 • Wykonane są w procesie ciągnienia na zimno,
 • Produkowane bez obróbki cieplnej lub z obróbką cieplną, normalizowaniem lub wyżarzaniem w zakresie średnic od 4 do 120 mm i w grubościach ścianek do 12,5 mm.

Proponowany standard wykonania: EN 10305-1 do 6.

Rury dla energetyki

Rury dla energetyki charakteryzują się drobnoziarnistą strukturą.Przeznaczone są do pracy w wysokich temperaturach.Wykorzystywane głównie do budowy elementów kotłów, jak przegrzewacze, skraplacze, czy wymienniki ciepła oraz dostarczane są się w stanie normalizowanym.

Oferujemy także niżej wymienione rodzaje rur w przykładowo podanych gatunkach stali:

1.rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach – rury kotłowe – wytwarzane wg normy PN-EN 10216-2:

P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2

2.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-2:

P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3

3.rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej – wytwarzane wg normy PN-EN 10217-5 jako SAWH (spiralnie spawane) i SAWL (wzdłużnie spawane):

P235GH ,P265GH, 16Mo3

 

Skład chemiczny stali żarowytrzymałych na parametry nadkrytyczne

Porównanie gatunków stali dla rur kotłowych

Porównanie gatunków stali dla rur żaroodpornych

Rury przesyłowe dla mediów palnych

Rury przesyłowe stosuje się w budowie wszelkiego rodzaju przewodów i rurociągów w budownictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym i gazowym. Rury są sprawdzane na ciśnienie gwarantowane przez normę. Rury przewodowe można dodatkowo na zlecenie klienta sprawdzić na wyższe ciśnienie niż 7 MPa.

Oferujemy niżej wymienione rury w przykładowo podanych gatunkach stali:

1.rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – rury o klasie wymagań A- wytwarzane wg normy

PN-EN 10208-1: L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

2.rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B-wytwarzane wg normy

PN-EN 10208-2: L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, L415QB, L450QB, L485QB,

L555QB, L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB

Rury konstrukcyjne

Rury konstrukcyjne stosowane są na wszelkiego rodzaju stalowe elementy konstrukcyjne. W zakresie wymagań rury traktowane są tak jak inne elementy konstrukcyjne tzn. pręty, kształtowniki czy blachy. Rury te stopniowane są według średnic zewnętrznych i grubości ścianek. Asortyment rur konstrukcyjnych pokrywa się z asortymentem rur przewodowych przy dużych średnicach zewnętrznych. Wynika to z małego zapotrzebowania tych asortymentów, co pozwala obniżyć koszty produkcji. Mogą posiadać szczególne wymagania, w zależności od zastosowań.

Oferujemy niżej wymienione rury w przykładowo podanych gatunkach stali:

1.Rury gorąco walcowane zamknięte ze szwem o przekroju okrągłym, ze stali konstrukcyjnych niestopowych PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2:

Stale niestopowe: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H

Stale drobnoziarniste: S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH

Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego

Stal konstrukcyjno-stopowa

Rury ze stali węglowych

Wykorzystywane w praktyce stale węglowe są materiałem konstrukcyjnym, które ze względu na własności wytrzymałościowe i technologiczne (głownie dobrą spawalność) znalazły szerokie zastosowanie. Podstawowe pierwiastki, dodatki stopowe to: mangan, aluminium, krzem. Stale węglowe zawierają pewne ilości pierwiastków polepszających ich właściwości, jak: Mn – 0,8%, W- 0,2%, Mo – 0,005%, Si – 0,4%, Co – 0,2%, V- 0,05%, Ni – 0,3%, Cu – 0,2%, Ti – 0,005%, Cr – 0,3%, Al – 0,1%.

Dodatki te wprowadzane są głównie dla lepszego odtleniania lub odsiarczenia stali.

Niepożądane wtrącenia to: siarka, fosfor, tlen, wodór, azot, które nawet w niewielkich ilościach wpływają niekorzystnie na własności stali.

 

Rury ze stali stopowych

Stale stopowe to stopy żelaza z węglem oraz specjalnie wprowadzanymi pierwiastkami stopowymi, w celu nadania odpowiednich własności fizycznych, chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych. Najczęściej wprowadzanymi dodatkami stopowymi są: molibden, wanad, aluminium, wolfram, nikiel, chrom, mangan, krzem, tytan, niob oraz kobalt. W zależności od wymaganych własności zawartość procentowa pierwiastka w stali zawiera się od 0,01% do kilku dziesięciu procent.

Ze względu na kumulacyjny udział dodatków stopowych stale stopowe można podzielić na:

 • Niskostopowe, gdy zawartość jednego pierwiastka stopowego (nie dotyczy węgla) nie jest wyższa od 2,0%, a suma łączna pierwiastków stopowych nie przekracza 3,5%,
 • Średniostopowe, zawartość jednego pierwiastka stopowego jest wyższa niż 2,0%, nie przekracza 8,0%, a suma łączna pierwiastków nie przekracza 12%,
 • Wysokostopowe, gdy zawartości jednego pierwiastka stopowego jest wyższa niż 8,0%, nie przekracza 8%, a suma łączna pierwiastków nie przekracza 55%

 

Porównanie gatunków stali dla rur kwasoodpornych i nierdzewnych

Stal wysokostopowa o specjalnych własnościach

Stal wysokostopowa-kwasoodporna