Polityka systemu zarządzania

Misja

Misją i filozofią firmy Mazur Energy jest doskonałość usług stanowiąca element naszego podejścia, skoncentrowanego na kliencie. Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość oferowanych usług i produktów, bezpieczeństwo oraz zgodność naszej działalności z prawem i etyką. Wszystkie nasze działania zorientowane na klienta zostały udokumentowane w naszych normach zarządzania.

 

Wizja

Patrzymy daleko w przyszłość aby móc obserwować i przewidywać kierunki rozwoju energetyki i innych gałęzi przemysłu i przyszłe potrzeby Inwestorów związane z nowymi technologiami, materiałami, metodami badań materiałów i gotowych produktów.

 

Wartości

To co nas wyróżnia to rzeczowość, umiejętność analizy faktów oraz skuteczność. Dzięki tym cechom nasz profesjonalizm oraz wiedza widoczne są w każdej naszej decyzji i działaniu. Wzajemne wspieranie się oraz poczucie współodpowiedzialności za wszystkie decyzje wynika z przynależności do szczególnej wspólnoty jaką jest firma rodzinna. Dzięki tym cechom, klientom jawimy się jako firma z twarzą.

 

Strategia

Aby zwiększyć poprawę konkurencyjności oraz wsparcie rynków energii, Mazur Energy postawił sobie za cel realizację ambitnej strategii rozwoju na polskim rynku lokalnym oraz w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce. Naszym celem jest otwarcie się na międzynarodowy przepływ informacji oraz podnoszenie zdolności technologicznych. Mazur Energy plasuje się wysoko jako firma mobilna w całym łańcuchu gospodarki energetycznej. Doskonale wiemy, że wiedza i innowacje to podstawowy czynnik do rozwoju światowej gospodarki.

 

Jakość

Jakość ma fundamentalne znaczenie w działalności Mazur Energy, dlatego posiadamy rygorystyczną politykę jakości. Przy wyborze naszych partnerów opieramy się nie tylko na certyfikatach, ale każdy z naszych uznanych dostawców przechodzi szczegółową ocenę jakości. Większość naszych dostawców, podczas całego procesu produkcji, jest nadzorowanych przez nasz doświadczony zespół. Aby sprostać wymaganiom polityki jakości, zatrudniamy i współpracujemy z naukowcami, wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, ośrodkami naukowymi, badawczymi oraz instytucjami notyfikującymi, takimi jak UDT oraz TUV.

 

Mazur Energy i społeczeństwo

Nasza odpowiedzialność oraz świadome decyzje nie kończą się tylko na sferze biznesu. Staramy się żyć w harmonii ze społeczeństwem poprzez respektowanie praw człowieka, uznawanie standardów warunków pracy oraz praw pracowników. Element ten stanowi ważny aspekt naszej strategii.

 

Mazur Energy i środowisko

Jesteśmy świadomi tego, że w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Uwzględniając ten aspekt, stworzyliśmy program zarządzania środowiskowego, dzięki któremu w sposób świadomy możemy realizować wewnętrzną politykę środowiskową.

 

Mazur Energy i pracownicy

Zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. W celu zorganizowania optymalnego środowiska pracy, kadry firmy na bieżąco analizują potencjał pracowników, tak by najlepiej wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Aby stale podnosić poziom kompetencji i świadomości załogi, wprowadziliśmy system szkoleń, dzięki któremu nasi pracownicy mogą stale podnosić stan wiedzy i rozwijać umiejętności.

 

Oświadczenie zgodności

Prowadzimy rozsądną działalność spółki poprzez:

  • dążenie do uczciwej i swobodnej konkurencji między przedsiębiorstwami zgodnie z ustawą antymonopolową, ustawą w sprawie przeciwdziałania opóźnianiu płatności wynagrodzeń podwykonawców oraz ustawą o działalności w budownictwie.
  • dostarczanie produktów i usług, które są nie tylko bezpieczne, ale także spełniają wszelkie normy świadczące o wysokiej jakości.
  • respektowanie prawa oraz społecznie uznanych praktyk dotyczących podarunków oraz podejmowania urzędników państwowych i dostawców
  • prowadzenie odpowiedniej rachunkowości zgodnie z przepisami, standardami rachunkowości i wewnętrznymi przepisami.
  • przestrzeganie przepisów prawa miejscowego w działalności zagranicznej

 

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga zintegrowana