Zarząd/Sekretariat

Agnieszka Dąbrowska

Koordynator ds. administracyjnych i finansowych

agnieszka.dabrowska@mazurenergy.pl

Telefon: +48 728 488 934

 

Prezes Spółki

Henryk Mazur
henrykmazur@mazurenergy.pl