Dział Techniczny i Jakości

Jerzy Pasternak
Dyrektor Działu Kontroli Jakości
Koordynator ZSZ
Telefon: +48 604 910 897
jerzypasternak@mazurenergy.pl
Elżbieta Wiśniewska
Kontroler Jakości                                                   Telefon: +48 516 282 014
elzbieta.wisniewska@mazurenergy.pl