Dział Techniczny i Jakości

Elżbieta Wiśniewska
Kierownik Kontroli Jakości                             Telefon: +48 516 282 014
elzbieta.wisniewska@mazurenergy.pl