Aktualności

Konferencja Bełchatów |  05-08.10.2015

KONFERENCJA W BEŁCHATOWIE WYZNACZA NOWE KIERUNKI ROZWOJU METALURGII I SPAWALNICTWA:
Ponad 130 uczestników brało udział w IV Międzynarodowej Konferencję Naukowo- Technicznej „Powerwelding”, która odbyła się 5 – 8 października w Słoku, niedaleko Bełchatowa.Organizatorami konferencji były: Mazur Energy Sp. z o.o., ETD Consulting oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze. Patronat honorowy wydarzenia objęli: Pan Mieczysław Borowski (Prezes Urzędu Dozoru Technicznego) oraz  Pan Henryk Warkocz (Prezes TUV Nord Polska). Głównym tematem Konferencji były nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna „Powerwelding” to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadziło wybitnych przedstawicieli kadry profesorskiej oraz praktyków w obszarze wytwarzania materiałów hutniczych, nowych technologii oraz eksploatacji urządzeń energetycznych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm europejskich oraz azjatyckich. To wydarzenie to krok milowy na drodze do zintegrowania środowisk naukowych ze środowiskami inżynieryjnymi.

Mazur Energy organizując tego typu wydarzenie jest prekursorem na rynku polskim. Wierzymy, że organizowanie tego typu wydarzeń ma wartość nie tylko naukową, ale także biznesową. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy.