Aktualności

Międzynarodowa konferencja: wytwarzanie i wykorzystanie stali P91. Międzynarodowe doświadczenie w przemyśle i energetyce. Newcastle Australia. |  22.11.2017

W dniach 11-12 Października 2017 r. Prezes Mazur Energy Henryk Mazur uczestniczył w konferencji Fabrication and Use of P91 Steel: International Industry & Plant Experience, która odbyła się w Australii w Newcastle. Program konferencji obejmował artykuły z Australii, Nowej Zelandii, Europy, Chin, USA, Japonii, RPA itd. Pojawiło się na niej szereg interesujących tematów, takich jak: spawanie i naprawy spoin, zagadnienia obróbki cieplnej i nieprawidłowej mikrostruktury znalezione w elektrowniach, inspekcja i ocena życia, kody, normy i nowe osiągnięcia oraz doświadczenie w zakresie pęknięć / awarii komponentów i jak uniknąć pęknięć typu IV. Przeprowadzono rozmowy na temat szeregu inicjatyw branżowych, które są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemów z crackami typu IV oraz możliwości uczestniczenia w nich.

Celem konferencji jest zgromadzenie producentów energii, producentów wyrobów hutniczych, operatorów, usługodawców i naukowców na jednej platformie i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń i badań w zakresie pracy elektrowni oraz możliwość uczestniczenia w nowych programach.

Konferencję poprzedził 2-dniowy kurs szkoleniowy na temat stali P91 i P92, w celu dogłębnego zrozumienia zagadnień związanych z ich produkcją / spawaniem, obróbką cieplną, zapewnieniem jakości, kontrolą i oceną życia.

Była to kolejna pouczająca i bogata w nowe kontakty konferencja, w której nasza firma była reprezentowana przez Pana Prezesa Henryka Mazura.